Nu har analysföretaget Gartner kommit med sin spaning kring de strategiska tekniktrender som kommer att forma 2024.

Samtidigt blir det allt svårare för cio:er att utvärdera effekten och fördelarna med strategisk teknik konstaterar Gartneranalytikern Chris Howard.

– Det är ingen liten uppgift med tanke på den ökande tekniska innovationstakten. Till exempel erbjuder generativ och andra typer av AI nya möjligheter och driver flera trender. Men för att få ut affärsvärde från den hållbara användningen av AI krävs en disciplinerad strategi för ett brett införande tillsammans med uppmärksamhet på riskerna.

Här är de tio tekniktrender som Gartner identitfierar som de viktigaste ur ett strategiskt perspektiv.

Demokratiserad generativ AI

Kombinationen av modeller som tränats upp, molntjänster och öppen källkod gör att tekniken blir mer tillgänglig för arbetstagare generellt. Det gör också stora informationskällor, både interna och externa, mer åtkomliga och tillgängliga. På så sätt demokratiseras kunskap och färdigheter inne i företagen.

2026 kommer 80 procent av alla företag att ha använt api:er och modeller med generativ AI och/eller ha distribuerat applikationer med generativ AI i produktionsmiljöer spår Gartner. I början av 2023 handlade det om fem procent.

Risk- och säkerhetshantering av AI

Demokratiseringen av AI leder i sin tur till att behovet av att säkra AI-modellerna ökar – det som Gartner kallar AI Trism, AI trust, risk and security management.

För att förhindra att AI-modellerna börjar generera negativa effekterer krävs verktyg för proaktivt dataskydd, AI-specifik säkerhet, modellövervakning, riskkontroller för in- och utdata till tredjepartsmodeller och applikationer och modelops.

Modelops är en term som Gartner definierar som styrning och livscykelhantering av ett brett spektrum av AI- och beslutsmodeller, inklusive maskininlärning, kunskapsgrafer, regler, optimering samt lingvistiska och agentbaserade modeller.

De som tillämpar detta kommer enligt Gartner att senast 2026 att ha eliminerat felaktig information med upp till 80 procent.

AI-stödd utveckling

Mjukvaruutvecklare får allt mer AI-stöd i form av generativ AI och masknininlärning som för att koda och testa applikationer.

Det kommer i sin tur att öka produktiviteten så att de lättare kan hantera den ökade efterfrågan från verksamheten och ägna mer tid åt strategiska aktiviteter enligt Gartner.

Intelligenta applikationer

Intelligenta applikationer inkluderar vad Gartner definierar som inlärd anpassning för att svara på lämpligt sätt och självständigt. Det kan handla om intelligens i applikationer och i olika AI-baserade tjänster som maskininlärning, vektorlager och anslutna data och den anpassar sig dynamiskt till användaren.

Intelligenta applikationer kan användas för att förbättra eller automatisera arbetet.

Förstärkt uppkopplad arbetskraft

Genom att använda sig av intelligenta applikationer och personalanlys ska medarbetarnas erfarenhet, välbefinnande och förmåga att utveckla sina färdigheter stöttas. Gartner kallar strategin förstärkt uppkopplad arbetskraft, ACWF.

Fram till 2027 kommer 25 procent av cio:erna att använda sig av ACWF spår Gartner.

Kontinuerlig hantering av hot

CTEM, continuous threat exposure management, är en metod för att kontinuerligt och systematiskt utvärdera tillgängligheten, exponeringen och utnyttjandet av sina digitala och fysiska tillgångar. Om CTEM anpassas för att bedöma hotvektorer eller affärsprojekt synliggörs sårbarheter men även hot som inte kan åtgärdas.

Gartner spår att de företag som prioriterar sina säkerhetsinvesteringar baserat på CTEM kommer att minska antalet intrång med två tredjedelar fram till 2026.

Hållbar teknik

Det finns en oro kring energiförbrukningen och miljöpåverkan till följd av användningen av teknik som AI, kryptovalutor, internet of things och molntjänster.

Men det finns också digitala lösningar som används för att skapa bättre miljömässiga, sociala och styrningsmässiga resultat som samlas i begreppet hållbar teknik.

2027 kommer 25 procent av cio:ernas personliga ersättning vara kopplad till deras påverkan på hållbar teknik spår Gartner.

Plattformsteknik

Plattformsteknik innebär att bygga och driva interna utvecklingsplattformar med självbetjäning där varje plattform är utformad för att stödja användarnas behov och skapas och underhålls av ett dedikerat produktteam.

Målet är att optimera produktiviteten, användarupplevelsen och påskynda leveransen av affärsvärde.

Branschrelevanta molnplattformar

Så kallade ICP:er, molnplattformar som skräddarsytts för en viss bransch, kan hantera branschrelevanta affärsresultat genom att kombinera underliggande saas-, paas- och Iaas-tjänster till ett helt produkterbjudande med komponerbara funktioner.

I dag används ICP:er för att skynda på affärsinitiativ av 15 procent av företagen. Men det kommer att skjuta i höjden till 70 procent 2027 spår Gartner.