Så sent som i maj sade Linkedin upp 716 anställda, men redan nu är det dags för ytterligare nedskärningar.

Den här gången rör det sig om 668 tjänster, vilket motsvarar 3 procent av den totala personalstyrkan.

– Samtidigt som vi anpassar våra organisationsstrukturer och effektiviserar vårt beslutsfattande, fortsätter vi att investera i strategiska prioriteringar för vår framtid, skriver Linkedin i ett pressmeddelande.

Enligt nyhetsbyrån Reuters blev sammanlagt 141 516 anställda inom tekniksektorn av med sina jobb under det första halvåret 2023, vilket kan jämföras med endast 6 000 för motsvarande period förra året.

Omsättningen för Linkedin ökade med 5 procent under det senaste kvartalet.