Allt fler företag över hela världen drabbas av dataintrång. Det visar en global undersökning från PwC där nära 3 900 chefer deltagit.

33 procent fler företag än förra året uppger att de råkat ut för incidenter som kostat dem minst en miljon dollar de tre senaste åren.

– Tittar vi på utsatta branscher så hamnar hälso- och sjukvårdsbranschen i topp på listan över kostnader. Här är genomsnittskostnaden så hög som 5,3 miljoner dollar, säger Magnus Lindkvist, som är ansvarig för cybersäkerhetsområdet på PwC Sverige.

– Här ser vi också en tydlig effekt bland de som drabbats av kostsamma cyberincidenter, där hela 88 procent svarar att de ökar budgeten för 2024.

Och det är inte bara de som drabbats som ökar sin cybersäkerhetsbudget. 79 procent uppger att de ökar den under 2024, vilket är 14 procentenheter fler än andelen som gav samma svar förra året.

Det största orosmolnet är just molnet – 47 procent pekar ut molnrelaterade hot. Därefter är det uppkopplade enheter, 42 procent, och hackerattacker som leder till läckor, 37 procent, som bekymrar flest.

När det gäller AI är oron också stor – 52 procent tror att AI kommer att leda till katastrofala cyberattacker under det kommande året. Samtidigt ser de flesta också AI som ett viktigt försvar. Sju av tio uppger att de kommer att distribuera AI-verktyg för cyberförsvar i verksamheten inom de närmaste tolv månaderna.

– Det är anmärkningsvärt att kunskaperna om AI är så låga i många organisationer. 42 procent svarar att de inte har tillräcklig förståelse för de cyberrisker som hänger samman med ny AI-teknik, och därmed kan de helt enkelt inte ta med dessa delar i en riskplanerna, avslutar Magnus Lindkvist.

Ett sätt att möta säkerhetshoten är att höja medvetenheten och sju av tio företag tänker prioritera kompetensutveckling av sina medarbetare.