It-avdelningar känner ånger över hela 60 procent av sina mjukvaruinköp visar en ny undersökning från Gartner Digital Markets. Bland de köpare som upplevt ånger ska 24 procent valt att avbryta kontraktet med säljaren och en tredjedel ska bytt mjukvaruleverantör.

Av de svarande säger 49 procent att deras ånger skulle dämpats ifall säljaren snabbt svarade på förfrågningar och 46 procent säger att detsamma skulle gälla om säljaren erbjudit bättre assistans gällande implementering.

– Att köpa programvara är inte bara en transaktion; det är ett strategiskt val som ska stämma överens med affärsmålen, säger Thibaut de Lataillade, Global Vice President of Product för Gartner Digital Markets, i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Det stora antalet köpare som omprövar sina mjukvarubeslut visar på ett glapp i marknaden.

Gartners undersökning baseras på svar från 3400 inköpschefer vid globala företag.

Läs också: Efterlyses: teknisk kompetens i företagens styrelser