Nu sätter Arbetsmiljöverket ljuset på den digitala arbetsmiljön. Under drygt två veckor i september och oktober genomförde verket inspektioner hos nära 1 500 arbetsplatser inom reklambyråer, förlag, banker, försäkringsbolag, dataföretag och administration inom utbildning och vägtransporter.

Resultatet visade att drygt 23 procent av de granskade arbetsplatserna hade brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, brister som de nu åläggs att åtgärda.

– Generellt verkar de företag vi kontaktat veta att de behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Det är en förutsättning för att hantera risker med till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete och hur det påverkar arbetstagarna i längden, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket i ett pressmedelande.

Hon pekar på att anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka.

– Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivare uppmanas därför att inkludera den digitala arbetsmiljön i sina riskbedömningar för att förebygga ohälsa bland sina medarbetare.

Arbetsmiljöverkets råd till arbetsgivare:

  • Öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet. 
  • Fyll på din egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era it-system fungerar.
  • Sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system. 
  • Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö.