Den snabba utvecklingen av generativ AI gör det svårt att fatta beslut kring initiativ, det anser mer än en fjärde av alla vd:ar i en ny undersökning från EY där 1 200 vd:ar runt om i världen deltagit. De tycker också att det är svårt att hitta rätt när de ska bygga ekosystem med nya partner eftersom antalet företag som säger sig ha AI-expertis ökar kraftigt.

Men trots det är de övertygade om att de måsta skynda på investeringarna för att bibehålla sina konkurrensfördelar, det uppger 70 procent, samtidigt som nästan lika många, 68 procent, oroar sig för att osäkerheten kring generativ AI skapar utmaningar med införandet.

Trots detta är nästan alla, 99 procent, i färd med, eller planerar att, göra betydande investeringar i generativ AI. För att klara dessa investeringar omfördelar 69 procent av dem kapital från andra investeringsprojekt eller teknikbudgetar och 23 procent tar in nytt kapital.

Och de flesta, 87 procent, har också anställt – eller håller på at anställa – personer med relevant kompetens. Det etableras också pilotprojekt och partnerskap med andra företag.