Katolska kyrkans påve Franciskus uppmanar nu barn att lära sig programmera via det nya projektet Code with Pope (koda med påven). På projektets hemsida står det att "Programmering är en av 2000-talets grundläggande färdigheterna i stil med att läsa, skriva och räkna."

Code with Pope vänder sig till barn mellan 11 och 15 år i Europa, Afrika och Latinamerika och låter dem lära sig Python. Tanken är att efter 60 timmars dedikerat lärande via Code with Pope så kommer en användare kunna hantera grunderna för programmeringsspråket.

Själva kursen är designad av Codeforia och bakom projektet syns den polske entreprenören Mirone Mironiuk som grundat AI-företaget Cosmos AI.

BBC skriver att enligt Mironiuk är förhoppningen att projektet ska kunna hjälpa till att skapa mer balans i de stora utbildningsskillnader som finns i världen idag gällande programmering. Förhoppningen är att påvens medverkan ska öka intresset för projektet i framför allt katolska länder.

– Vi tror att påvens involvering kommer hjälpa till att övertyga dem att lägga tid på att använda den här möjligheten till att lära sig programmera gratis, säger Mirone Mironiuk till BBC.

Läs också: Påven varnar för farorna med AI