I många år har bristen på kvinnor varit en huvudvärk för techbranschen. Och nu pekar ny forskning vid Lunds universitet ut några av de hinder som gör att kvinnor i tidig ålder väljer bort teknik.

Forskningsprojektet visar att både elever och lärare i grundskolan har bilden att män är bättre på teknik och att det i sin tur leder till minskat intresse bland flickorna.

– Vi blev överraskade över att upptäcka att lärarna som ingick i studien hade starka könsstereotyper kopplade till teknik, trots att många av dem undervisar i ämnet, säger docent Una Tellhed vid Lunds universitet, som leder projektet Klart du kan koda i ett pressmeddelande.

Skolans satsning på programmering verkar heller inte gå hem. I stället har den inneburit att intresset minskat även om elevernas självförtroende ökat.

Pojkarna har bättre självförtroende även på det området – och det är tydligt relaterat till intresse. Deras självförtroende kopplas också till att de fått mer uppmuntran, haft fler erfarenheter inom teknik och fler förebilder jämfört med flickorna.

Det finns också skillnader mellan flickor – de som är utländsk bakgrund är mer positiva till teknik och har ett bättre självförtroende och intresse för programmering än de med svensk bakgrund.

Men elever som besöker science center där de får programmera under lekfulla former ökar deras intresse för programmering – och också flickornas självförtroende.