Axel Johnson International är en industrigrupp inom Axel Johnson, som också äger bland annat Axfood och Dustin. Gruppen utvecklar och förvärvar industriella bolag inom utvalda nischmarknader, vilket omfattar drygt 200 bolag i sex olika affärsområden med fokus på bland annat tekniska komponenter och industriella processlösningar. Bolag som förvaltas och ägs långsiktigt. 

Generellt drivs gruppen decentraliserat och lägger mycket vikt vid de enskilda bolagens entreprenörskultur men det finns några områden där man skapat centrala staber.

– Vi omorganiserade 2017 och då beslutade vi också att skapa vissa centrala staber – ekonomi, hållbarhet, M&A och it, säger Mårten Steen, som är cio på Axel Johnson International.

Trots att bolagen inom gruppen har en hög grad av självbestämmande, finns det områden där den centrala it-avdelningen styr besluten. Den har ansvar för cybersäkerheten och ägarskapet av nät och klienter. Och så är det M365 som gäller i hela koncernen. 

– Det är så det är, det är de fyra områden där vi bestämmer centralt. Med det sagt så finns det ju inga regler utan undantag – om vi precis köpt en liten bolagsgrupp som just implementerat ett nytt nät exempelvis så har vi en dialog som kan sluta med att vi kopplar på oss i stället.

Tydlig process

I dag har alla bolag i koncernen gått in i M365 och det finns en välbeprövad och tydligt utformad process i fyra steg för hur nya bolag flyttas in i den miljön. Mårten Steen bedömer att mellan 15-20 bolag tillkommer i snitt varje år även om det varierar.

Skälet till att man vill ha in alla i M365 är dels kopplad till säkerheten och dels att det finns en massa information som ligger där som alla ska kunna ta del av.

– I början när det var nytt för oss kunde det ta lite tid men i dag går det supersmidigt – ofta är vi klara inom hundra dagar med att flytta in ett nytt bolag. Vi har ett särskilt team för det som gjort runt 150 sådana onboardingar så nu har de hunnit varit med om allt som kan inträffa. De har arbetat upp en stor kunskap och kompetens på området.

Interna tjänster

Men det finns också en annan roll för den centrala it-staben än att hantera cybersäkerhet och migreringar av de bolag som förvärvas.

Genom att bygga en integrationsplattform kan man nu erbjuda en mängd it-verktyg och tjänster som är tillgängliga för bolagen oavsett vilka affärssystem eller andra system de använder sig av.

– Vi ser oss som en intern konsultorganisation och tjänsteleverantör. Och vi fungerar också som ett bollplank för våra bolag, säger Mårten Steen.

– En del har vi ärvt in efter omorganisationen som vi utvecklar och förvaltar. Ett exempel på det är ett data warehouse i Azure som vi tog med in i det nya och erbjuder som tjänst. Vi har också byggt en komplett BI-plattform.

Nu finns 70-80 av koncernens bolag på BI-plattformen. Det enda de behöver göra är att mappa sina data och ladda in dem – sedan tankas nya data över varje natt så de kan få ut nya analyser.

Ger fördelar

Att kunna skapa den här typen av resurser centralt och rulla ut ger en stor konkurrensfördel framhåller Mårten Steen.

– Våra konkurrenter är ofta samma företag som är våra förvärvskandidater. Det är mindre bolag utan BI-lösning och vi är en 20-miljarderskoncern.

Men det kommer också in idéer från bolagen som man agerar på. Ett exempel är ett automatiseringsflöde för inköpsordrar som utvecklades för ett bolag och sedan kan erbjudas som tjänst och rullas ut till de övriga bolagen i gruppen som så önskar.

– Där kan vi ta kostnaden och betala för projektet om vi bedömer att det går att skapa en tjänst av det, säger Mårten Steen.

Skapa egen Chat GPT

Just utbudet av automatiserade flöden som hans stab kan erbjuda är något som han räknar med bara kommer att byggas på men det finns också idéer om att skapa en intern Chat GPT-funktion.

– Generativ AI är ju en ny teknik och alla undrar vart det ska ta vägen. Men vi tänker återigen i termer av vår plattform och hur vi kan ha en egen Axinter-Chat GPT som vi kan integrera i vår Microsoftmiljö och vår BI-plattform. Sedan kan vår integrationsmotor i mitten sy ihop det, säger Mårten Steen.

Han pekar också på hur mycket snabbare och smidigare det går att få fram lösningar idag. När koncernen nyligen hade en konferens för alla sina vd:ar så hade it-staben tagit fram en demo där man lagt in Chat GPT som en användare i Teams och också en avgränsad mängd ostrukturerade data från en Sharepoint. Sedan lät man ett av bolagets affärsområden testa den genom att ställa vilken fråga som helst.

– Vi vill utmana det tänk som finns om att om man inte jobbat på ett bolag i 20 30 år så kan man inte så mycket om produktlösningar. Men svaren i vår demo var klockrena och det skapar en hel del tankeverksamhet hos en vd – hur det kan användas just i deras bransch, säger Mårten Steen.

– Och den lösningen tog bara ett par veckor för våra utvecklare att ta fram med hjälp av low code.

Molnet först

Även om det inte är ett stenhårt krav så arbetar koncernen också centralt för cloud first och driver det mot bolagen. Och valet även där är Microsofts Azure på central nivå.

Att luta sig mot en leverantör så tungt som man gör nu fungerar bra ur många perspektiv – allt hänger ihop och det ger också en god säkerhet konstaterar Mårten Steen. Men samtidigt finns det en risk också.

– Ibland kan man känna sig nästan tvingad att ha olika leverantörer men vi är rätt stora nu och har en bra dialog och jag tycker vi har bra priskoll säger han.

Sammantaget fungerar integrationsplattformen, BI-plattformen och komponenterna i Azure tillsammans som en digital accelerationsplattform.

– Det gör att vi har en stor potential att skapa nya automatiseringar. Det är vår styrka och med low code blir det också lätt att bygga. Jag tror vi har en stor fördel i att vi kan vara snabba med att få fram nya lösningar och vi vill gärna ligga i framkant och inspirera.

Läs också: Efterlyses: teknisk kompetens i företagens styrelser