Enligt en ny årlig undersökning från Stack Overflow så är mjukvaruutvecklare mer intresserade av att byta jobb i dag än jämfört med de två tidigare åren. Undersökningen har samlat in svar från över 1000 utvecklare från 107 olika länder och dessa visar att hela 79 procent åtminstone överväger att byta jobb, även om de inte letar aktivt.

Enligt undersökningen är det framförallt utvecklare som är helt nya eller sent i sin karriär som aktivt letar efter ett nytt jobb. De senate tre åren har också helt nya utvecklare i allt större utsträckning bytt jobb jämfört med utvecklare som antingen är tidigt eller i mitt i sin karriär.

Stack Overflow spårar detta till att det idag finns färre jobb för helt nya utvecklare och att nya utvecklare upplever it-industrin som ostabil. Samtliga grupper i undersökningen anger "bättre lön" som den främsta anledningen till att byta jobb.

Läs också: Många företag dåliga på att riskbedöma digitalt arbete