Nätverkshanterings- och visualiseringsleverantören Splunk, som kommer att förvärvas av Cisco i en affär värd över 300 miljarder kronor, kommer att skära ner cirka 560 jobb i en global omstrukturering, meddelade företaget på onsdagen i en inlaga till amerikanska finansinspektionen.

Splunks vd och koncernchef Gary Steele säger i inlagan att anställda som kommer att förlora sina jobb kommer att meddelas under dagen, och att företaget planerar att erbjuda avgångsvederlag till uppsagda anställda.

Tillkännagivandet kommer efter att Splunk i februari offentliggjorde en första omgång med 325 uppsägningar.

”Den övergripande marknaden har backat och vi förväntar oss att makromiljön kommer att fortsätta vara oförutsägbar under en överskådlig framtid”, skriver Gary Steele i ett meddelande till de anställda.

Nedskärningarna uppgår till 7 procent av Splunks globala personalstyrka och är inte relaterade till att företaget ska förvärvas av nätverksjätten Cisco, vilket ursprungligen offentliggjordes i september i år.

Splunk hade cirka 8 000 anställda globalt i början av 2023, enligt Macrotrends, vilket motsvarar en ökning med mer än 14 procent från 2022 års totala antal.

”De förändringar vi tillkännager är inte ett resultat av vårt avtal med Cisco; de är fortsättningen på de viktiga initiativ vi har tagit inom Splunk i mer än ett år för att anpassa våra resurser och operativa struktur för att leverera löpande och ökande värde för våra kunder”, säger Steele.