Totalt lade offentlig sektor över 30 miljarder kronor på it-tjänster under 2022. Det visar en ny rapport från Tendium, Den offantliga it-marknaden, som bygger på data om offentliga sektorns utbetalningar till it-tjänstebolag.

Det innebär att det offentligas utgifter för it-tjänster ökat med 25 procent sedan 2019, enligt rapporten.

Stockholms Stad ligger i topp – 1.49 miljarder – och lägger därmed mer än flera stora myndigheter och regioner.

Kommunerna står tillsammans för den största andelen av de offentliga utgifterna för it – dubbelt så mycket som regionerna. En genomsnittlig region lägger dock mer – 287 miljoner kronor mot 41 miljoner kronor för en genomsnittlig kommun.

Och det är de stora it-tjänsteleverantörerna som kammar hem pengarna.

Trots att 98 procent av de leverantörer som sålde till offentlig sektor mellan 2019 och 2022 var små och medelstora företag så stod de stora bolagen, som bara utgjorde två procent, för 67 procent av det offentligas utbetalningar för it-tjänster.