Under pandemin rusade e-handeln och nästan fördubblades. När den var över återgick många människor till sina gamla vanor och det innebar att den avmattades rejält.

Men nu har den trenden brutits enligt en ny rapport, Winning formulas for e-commerce growth från Boston Consulting Group, BCG, där respondenter från 825 företag inom detaljhandel och konsumentförpackade produkter deltagit.

I rapporten förutspår BCG att e-handeln kommer att utgöra 41 procent av den globala detaljhandelsförsäljningen. 2017 var andelen 18 procent.

Det innebär dock att tillväxten på nio procent sammansatt årlig tillväxttakt till 2027 inte når upp till den tidigare prognosen på 12–14 procent som gjordes före pandemin. Samtidigt ligger det högre än tillväxten inom fysisk handel som ligger på fyra procent.

– Även om e-handeln inte fortsätter att öka lika snabbt som under pandemin, har branschen genomgått en märkbar och varaktig förändring. Rivaliteten mellan nya aktörer och etablerade företag har ökat och nya köpbeteenden har betydande inflytande över dagens e-handelsförsäljning, säger Olof Darpö, managing director och partner på BCG i Sverige som varit med och tagit fram rapporten.