Kinas industri- och teknikmyndighet har släppt nio sidor med riktlinjer för hur landet vill se innovation, säkra logistikkedjor och internationell konkurrens inom humanoida robotar, rapporterar South China Morning Post.

Landet vill se en massproduktion av humanoida robotar 2025 med förhoppningen att det kan kan bli en viktig drivkraft för landets ekonomiska tillväxt. Målet är att sedan bli en världsledare inom humanoida robotar till 2027.

För att göra detta möjligt lovar industri- och teknikmyndigheten att Kina bland annat kommer höja industristandarder och produkttestningsmöjligheter samt ta fram laboratorier, industriorganisationer och gemenskaper för öppen källkod.

Enligt riktlinjerna förväntas industrier som sjukvården, hemtjänsten, jordbruk och logistik se en ökad användning av robotar. Riktlinjerna uppmanar också robotindustrin att snabba på utvecklingen av humanoida robotar som kan användas i farliga miljöer och inom tillverkningssektorn.

Läs också: Människolika robotar börjar jobba i Amazons lager