Generativ AI är en del av ett större skifte i hur människor och maskiner interagerar. Och det innebär att cio:erna måste förbereda sig och utforma hur den interaktionen ska se ut. Det är Gartners budskap vid det årliga symposiet i Barcelona.

Analysföretaget förutspår att generativ AI om två år 2025 kommer att vara en samarbetspartner för 90 procent av företagen i världen.

– Vi går från vad maskiner kan göra för oss till vad maskiner kan vara för oss, säger Mary Mesaglio, en av de Gartneranalytiker som stod för årets keynote.

Olika ambitioner

En viktig del i att bli redo för AI är att bestämma vilken ambition man ska ha. Gartner pekar ut två varianter – det ena är mer av en vardags-AI där produktiviteten står i fokus. Maskinen fungerar som en produktivitetspartner som hjälper medarbetarna att arbeta effektivare.

Och det är det allt dominerande fokuset i dag – runt 75 procent av cio:erna i Emea-länderna, vilket innefattar Europa, Mellanöstern och Afrika, är inriktade just på produktiviteten.

– Det är viktigt att notera att vardaglig AI kommer att gå från bländande till att bli ordinär med en oerhörd hastighet, säger Mary Mesaglio.

– Alla kommer att ha tillgång till samma verktyg, men det kommer inte att ge några hållbara konkurrensfördelar. Vardags-AI är den nya spelplanen.

AI som förändrar

Den andra varianten handlar om AI som gamechanger, något som helt förändrar spelplanen. Och då handlar det om större vinster än effektivitet – det kan skapa helt nya resultat, till exempel med AI-aktiverade nya kärnfunktioner som kan förändra affärsmodeller och hela branscher enligt Gartners analytiker.

– Allt mer AI kommer att levereras gemensamt av it och företaget i stort. För att lyckas måste hela ledningsgruppen vara engagerad. Detta ger cio:erna en fantastisk möjlighet att göra skillnad, säger Gabriela Vogel, en annan av analytikerna vid keynoten.

Enligt Gartners senaste vd-undersökningar är cio:erna också deras främsta val när det gäller att få ut värde ur generativ AI.

Ett sätt för cio:er att hjälpa sina vd:ar och andra i ledningsgruppen att få ett grepp om AI och definiera organisationens AI-ambition är att undersöka möjligheterna och riskerna med att använda generativ AI inom fyra specifika områden – back office, front office, nya produkter och tjänster och nya kärnfunktioner.

– Ett teknikbeslut är inte bara ett teknikbeslut längre. Det är ett tekniskt, ekonomiskt, socialt och etiskt beslut på en och samma gång, säger Mary Mesaglio.

Tre saker måste göras

Under de kommande 12 månaderna lyfter Gartner fram tre saker som alla organisationer måste göra för att förbereda sig för AI.

Det första är att ta fram ett antal principer – en vision – som visar vägen kring vilken typ av relationer mellan människa och maskin de kommer att acceptera och vilka som de inte accepterar. Principerna ska kopplas till organisationens värderingar och vara vägledande för hur man agerar.

Men dit har de flesta inte nått i dag. Enligt en Gartner-undersökning i juni i år där drygt 600 cio:er och andra teknikledare tillfrågades hade bara nio procent av organisationerna en vision för AI, och mer än en tredjedel hade heller inga planer på att skapa en vision för AI.

Det andra är att göra sina data redo för AI. Det innebär att de måste uppfylla fem kriterier – de ska vara säkra, berikade, rättvisa, korrekta och styras av de principer man tagit fram.

Nya attackvektorer

För det tredje måste man Implementera AI-förberedd säkerhet. Cio:er måste förbereda sig för nya attackvektorer och arbeta med ledningsgruppen för att skapa en policy för hur publika generativa AI-lösningar kan användas.

– Eran av AI-driven verksamhet kommer att leda till oavsiktliga konsekvenser utan planering i förväg. Cio:er behöver ett sätt att visa vägen framåt, även när allt verkar nytt eller oklart, säger Mary Mesaglio.

Läs också: Nu går ”småföretagens fluortant” på offensiv mot cyberbrott