En samling forskare vid Institute of Software; CAS, Microsoft, William & Mary, psykologiavdelningen på Pekings universitet samt HKUST har publicerat en ny studie som visar att stora språkmodeller både kan förstå och förstärkas av emotionell stimulans.

Forskarna ska genomfört experiment för 45 uppgifter med flera olika stora språkmodeller som Flan-T5-Large, Vicuna, Llama 2, Bloom, Chat GPT och GPT-4. Uppgifterna ska omfattat deterministiska och generativa tillämplingar som ska representerat omfattande utvärderingsscenarier.

Resultatet visar, enligt forskarna, på att stora språkmodeller har en förståelse för emotionell intelligens och att de kan prestera bättre genom att få emotionella stimulans ihop med övriga instruktioner. Ett exempel på emotionell stimulans är "Det här är väldigt viktigt för min karriär". I snitt ska detta förbättrat svaren från stora spåkmodeller med 10,9 procent.

Du kan ta del av studien på arxiv, en databas för vetenskapliga artiklar som ännu inte granskats.

Läs också: Bing Chat lurades lösa säkerhetsfråga med snyfthistoria om död mormor