Microsoft låter meddela att administratörer som loggar in på Azure, Microsoft 365, Exchange och Microsoft Entra inom kort kommer uppmanas att aktivera multifaktorautentisering (MFA), detta i syfte att öka säkerheten.

90 dagar efter uppmaningen kommer MFA att aktiveras automatiskt för alla användare som inte aktivt stängt av funktionen under alternativet Villkorsstyrd åtkomst (Conditional Access), rapporterar Bleeping Computer.

Det bör dessutom nämnas att användare som avstår från MFA inte kommer få åtkomst till samtliga funktioner i Microsofts tjänster.

Enligt Microsoft minskar risken för kapade konton med 99 procent om multifaktorautentisering används, så därför gör du klokt i att aktivera funktionen så snart som möjligt.