Den tyska AI-startupen Aleph Alpha, en konkurrent till amerikanska Open AI, ha nu samlat in över 500 miljoner dollar, motsvarande över 5,4 miljarder kronor, i sin B-runda med kapitalanskaffning från företag som Bosch, SAP och Hewlett Packard Enterprise, rapporterar CNBC.

Enligt Aleph Alpha själva kommer pengarna investeras i forskning kring företagets grundmodell, avancerade produktmöjligheter och kommersialisering av företagets generativa AI till datakänsliga industrier som sjukvården, finanssektorn, juridiksektorn, myndigheter och säkerhetssektorn.

Aleph Alpha lägger särskild tyngd på att eftersom de är ett europeiskt företag så ger det deras kunder möjligheten att använda en stor språkmodell byggd kring datasuveränitet. Detta innebär att data, i synnerhet personuppgifter, ska hanteras i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller i det land som de kommer ifrån.

Läs också: Open AI laddar om – nu kommer GPT-4 Turbo