En ny studie från Ipsos och Unesco visar att över 85 procent oroar sig för den påverkan som desinformation har online. Hela 87 procent anser också att desinformation redan skadat deras lands politiska klimat. Det hela uppmärksammades först av The Guardian.

Studien visar också att 56 procent av de svarande återkommande använder sociala medier för att hålla sig uppdaterade om nyhetshändelser. Detta är betydligt fler än tv (44 procent) och mediasajter (29 procent).

En skillnad går däremot att se mellan olika befolkningsgrupper där tv är mer av en huvudsaklig nyhetskälla för i-länder i jämförelse med u-länder. Tv fortsätter också anses vara den mest trovärdiga nyhetskällan i relation till politiska val.

Studien har genomförts i 16 länder som alla har nationella val under 2024 och deltagarna har varit 18 år eller äldre. Totalt har 500 personer per land (8000 totalt) intervjuats mellan den 22 augusti och 25 september.

Läs också: Kina vill börja massproducera humanoida robotar 2025