(CS/Barcelona) Under VMware Explore 2023 i Barcelona presenterade VMware en rad nya tjänster, produkter och utökade partnerskap som syftar till att stärka kundernas multi-molnstrategier och att integrera artificiell intelligens (AI) i företagen. Viktiga nyheter inkluderar VMware Private AI i samarbete med Intel, vilket ska förbättra prestandan för AI-modeller, och ett samarbete med IBM för att tillgängliggöra IBM Watson X i lokala miljöer.

VMware har i sina diskussioner med kunder konstaterat att många företag vill ha 100 procent kontroll på sina AI-lösningar och därför har VMware gjort det enklare att köra dessa lösningar genom att se till att VMware Cloud Foundation är förberett för att köra dessa lösningar lokalt på företaget.

VMware kan nu också dra nytta av nya Xeon-processorer med inbyggda AI-acceleratorer och Max Series gpu:er för att leverera en mer komplett AI-stack för datahantering, modellträning och inferens. Med VMware Private AI kan företag alltså finjustera och driftsätta AI-modeller snabbare och säkrare, vilket ska möjliggöra en balans mellan AI:s affärsvärde och integritets- samt efterlevnadsbehov om företaget inte vågar eller får använda sig av publika AI-tjänster. Det kommer dock att krävas en omfattande kompetens att driva alla dessa lösningar lokalt och denna kompetens växer inte på träd i dag.

VMWare Cloud Foundation 5.1 lanseras som får stöd för att hantera dubbelt så många gpu:er samt fyrdubblad prestanda för lagring. Detta är viktiga faktorer för att kunna driva sin egen AI-lösning. En annan fördel är att det kommer att gå att göra in-place uppgraderingar så att man slipper göra migreringar vid varje uppgradering.

Säkerhet och lokala moln

Företaget fokuserar också på lösningar för att tackla ransomware. Funktionen kallas Intelligent threat detection och kan ibland detektera förekomst av ransomware innan det ens hunnit börja kryptera. Även om den hinner börja sim kryptering så får man hjälp att välja rätt snapshot att backa till, en funktion vid namn VMWare Live Recovery.

VMware har även presenterat nya tjänster inom utveckling, data och säkerhet speciellt anpassade för landslokala moln. Med över 50 VMware molnleverantörer i 33 länder, stöder de kunders behov av dataskydd och efterlevnad av lokala datalagstiftningar. Landslokala moln från VMware erbjuder nyckelhanteringssystem, där kunder kan använda egna nycklar (BYOK) och nyckelhanteringssystem (BYO-KMS) med Thales CipherTrust för att säkerställa dataintegritet och efterlevnad av nationella dataskyddsstandarder.

VMware har också meddelat omfattande uppdateringar till Spring, som är ett ledande Java-utvecklingsramverk, samt förbättringar över hela VMware Tanzu-plattformen. Dessa uppdateringar är avsedda att hjälpa team att utveckla, driva och optimera högpresterande applikationer snabbare, mer kostnadseffektivt och säkert. Förbättringarna innefattar integrering av VMware Tanzu Spring Runtime i Tanzu Application Platform och den nya VMware Tanzu Application Service 5.0.

Tillägget av NoSQL, Kafka, Greenplum och NetApp Storage Grid som tjänster ger molnleverantörer möjligheten att erbjuda skalbara och säkra datalagringstjänster som är i linje med lokala krav. VMware har också integrerat stöd för Nvidia gpu:er och NVIDIA NGC Marketplace i VMware Cloud Director för att underlätta AI- och ML-applikationer och har utökat stödet för utvecklarvänliga lokala moln med verktyg som Tanzu Mission Control Self-Managed och Content Hub i VMware Cloud Director.

Dessutom introducerades VMware Data Services Manager för att hantera tjänster på ett säkrare sätt. Företaget fokuserar också på att förbättra skyddet för multi-molninfrastrukturer och meddelade förbättringar inom Tanzu Application Platform, Tanzu Data Solutions, och Tanzu Intelligence Services för att hjälpa team att utveckla, driva och optimera applikationer på ett snabbare, mer kostnadseffektivt och säkert sätt .

Partnerskap med Google

VMware och Google Cloud utökar sitt partnerskap för att leverera Google Cloud’s AlloyDB Omni på VMware Cloud Foundation. AlloyDB Omni är en PostgreSQL-kompatibel databas som stöder generativ AI och kommer att integreras med VMware Cloud Foundation för att modernisera databaser och applikationer. Kunderna kommer att få tillgång till en version av PostgreSQL med fullt stöd från Google Cloud. AlloyDB Omni kommer att integreras med VMware Data Services Manager och VMware vSAN för att ge prestanda, skalbarhet och hanterbarhet för krävande företagsapplikationer. Denna lösning ska underlätta hantering av databaser och påskynda företags övergång till AI med en kraftfull plattform för att bygga generativa AI-applikationer .

VMware har också presenterat nya lösningar och utökade partnerskap för att påskynda antagandet av mjukvarudefinierade edgelösningar. Dessa lösningar inkluderar nya telemetri-funktioner för VMware Edge Cloud Orchestrator, introduktionen av Intelligent Assist för VMware Software-Defined Edge, och utökade samarbeten med Microsoft och Symantec för att förenkla och bättre säkra dessa edge-miljöer. Mjukvarudefinierade edgelösningar kan definieras som en distribuerad digital infrastruktur för att köra produkter på slutanvändarenheter som producerar eller konsumerar data, vilket kan inkludera allt från kontor till fabriksgolv.

VMware lanserar också förstärkt automatisering och nya säkerhetsintegrationer genom Anywhere Workspace-plattformen. Avancerade automatiseringsfunktioner kan integreras i arbetsflöden för att skapa självläkande och självkonfigurerande arbetsmiljöer. Specifikt för Mac OS-enheter introduceras nya kapaciteter som stöds av Freestyle Orchestrator, vilket möjliggör kodfri automatisering av komplexa arbetsflöden. Detta inkluderar hantering av appdeployment och OS-underhåll, vilket effektiviserar administrationen.

Mer än AI
VMwares Sverigechef Anders Lidman säger till CS man inte ska stirra sig blind på enbart nyheterna kring AI.

– AI är ett mycket viktigt område på sikt och vi har en bra position för att göra det möjligt för kunder att köra lokala AI-lösningar, men många av de andra nyheter som lanseras här i dag ger stor nytta här och nu till våra kunder.

Det fanns också svensk representation under konferensens informationspass i form av Robin Stolpe från Region Gävleborg som presenterade en egenutvecklad lösning för att automatisera interna arbetsflöden och visa hur förhållandevis enkelt det är att utnyttja olika exponerade REST-API i VMwares olika produkter för att underlätta vardagen för såväl administratörer som slutanvändare.

AI är ett hett område inom it idag och VMware har valt en väg till AI som är fullt förståelig. Företaget får troligen svårt att skapa egna publika molntjänster och direkt tävla med företag som Open AI, Microsoft och Google. Därför lanserar man möjligheten att skapa egna lokala och privata AI-lösningar för de kunder som behöver det.

Frågan är hur många som har detta behov och dessutom har personal och kunskap att driva dessa lösningar? VMWare är fortfarande en stor spelare inom virtualisering av datacenter och det är intressant att se att de fortsätter utveckla sitt erbjudande och följer med i utvecklingen av nya trender, även om de inte leder dem.