Integrietetsskyddsmyndigheten, IMY, utfärdar en sanktionsavgift på 500 000 kronor mot fondrådgivaren Indecap efter en granskning.

Orsaken är att bolaget av misstag råkat bifoga en Excel-fil i ett utskick som gick till drygt 2 800 kunder. Filen innehöll uppgifter om 52 000 kunder som namn, personnummer, bank, mejladress, enskilt fondval och det senast inlästa värdet av kundens innehav i fonderna. Däremot fanns inte kontonummer eller inloggningsuppgifter med.

Bolaget skulle i själva verket ha bifogat ett pdf-dokument över fonders utveckling.

Bolaget har enligt IMY behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen genom att inte ha säkerställt en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.