Open AI och Chat GPT har dragits med driftsstörningar den senaste veckan, och på onsdagen låg tjänsterna helt nere under en och en halv timme, något som ska ha berott på en ovanligt hög mängd felsvar i mjukvaran.

Men medan det problemet ska vara avlöst, skriver nu Open AI på sin statussida att Chat GPT fortfarande drabbas av tillfälliga avbrott på grund av ”onormala trafikmönster som tyder på en ddos-attack”.

Open AI arbetar nu för att motverka effekterna av denna. Detaljerna kring den eventuella ddos-attacken är ännu okända, liksom huruvida det har något samband med de tidigare driftstörningarna.

Enligt nyhetssajten Bleeping Computer har hackargruppen som går under namnet Anonymous Sudan tagit på sig attacken, detta i inlägg på sin Telegram-kanal. Anonymous Sudan är namnet till trots en rysk grupp som tidigare legat bakom en rad uppmärksammade ddos-attacker, bland annat i Sverige. Huruvida gruppens påståenden stämmer är dock oklart.