Github har presenterat planer för allmän tillgänglighet för Github Copilot Chat och förhandsversioner av Github Copilot Enterprise samt nya AI-drivna säkerhetsfunktioner.

Github Copilot Chat, som har varit i betastadiet, kommer att bli allmänt tillgänglig i december som en del av befintliga Github Copilot-abonnemang. Det ger ett chattgränssnitt för att interagera med Github Copilot, med hjälp av det språk som en utvecklare talar. Svar på kodningsrelaterade frågor kan erhållas inifrån en IDE som stöds, inklusive Jetbrains IDE:er, Microsofts Visual Studio Code och Visual Studio samt Neovim-editorn. Stöd för JetBbains är tillgängligt i förhandsversion nu.

Github Copilot Chat drivs av OpenAI:s multimodala modell GPT-4, som ger mer exakta kodförslag, förklaringar och vägledning, säger Github. En inline-funktion i Github Copilot Chat hjälper utvecklare att chatta om specifika kodrader. Github inför också slash-kommandon för att effektivisera uppgifter som att skapa enhetstester.

Github integrerar också Github Copilot Chat direkt i Github-plattformen på Github.com, så att utvecklare kan gräva i kod, pull requests, dokumentation och allmänna kodningsfrågor. Github Copilot Chat kommer också att finnas tillgänglig i Githubs mobilapp som en del av Github Copilot-abonnemanget. Utvecklare kan få svar på programmeringsfrågor genom att skriva i Iphone- och Android-enheter eller använda tal-till-text-funktioner i dessa enheter.

Github Copilot Enterprise gör det möjligt för organisationer att anpassa Github Copilot med hela kontexten för en kodbas. Med Github Copilot Chat ansluten till kodbibliotek på Github.com låter Copilot Enterprise team söka och bygga dokumentation, få förslag baserade på intern och privat kod samt granska pull requests. Github Copilot Enterprise, som även omfattar Github Copilot for Business-programmet, kommer i februari 2024 och kostar 39 dollar per användare och månad.

Github Copilot tränas på text i naturligt språk och källkod från offentligt tillgängliga källor, men har inte varit helt okontroversiell. Det har uppstått frågor om huruvida det är lagligt att använda öppen källkod för träning. En grupptalan som lämnades in för ett år sedan håller fortfarande på att gå igenom domstolarna och det har inte skett någon förlikning, enligt Github. Företaget är övertygat om att Github Copilot följer gällande lagar.

Github presenterade även dessa nyheter:

  • Github Copilot Partner Program kommer att skapa ett plugin-ekosystem för Github Copilot, med målet att bredda omfattningen av vad utvecklare kan göra med AI. Github ser framför sig användningsområden som att förbättra prestanda för databasfrågor, kontrollera statusen för en funktionsflagga och visa resultaten av ett A/B-test.
  • Forskargruppen på Github Next har utvecklat en AI-driven brygga som ska hjälpa utvecklare att övervinna hindren för att omsätta idéer i kod. Tekniken, som kallas Github Copilot Workspace och ska vara klar 2024, kommer att presentera en plan för implementering av programvaruförändringar, som sedan byggs, testas och valideras för framgång. Om utvecklarna upptäcker ett fel rättas det till och koden körs om.
  • Github Advanced Security förbättras med AI-driven applikationssäkerhetstestning som är utformad för att upptäcka och åtgärda sårbarheter och hemligheter i kod. Prenumerationer på tjänsten innehåller snart förhandsgranskade funktioner som autofix för kodskanning, som föreslår AI-genererade korrigeringar för JavaScript och TypeScript, och skanning av hemligheter med stöd för både generiska hemligheter och anpassade mönster, som hittar läckta hemligheter med låg andel falska positiva resultat.