Saco har i samarbete med opinionsföretaget Novus gjort en undersökning rörande akademikers syn på användningen av artificiell intelligens (AI).

Enligt rapporten AI och akademiker - förhoppningar och utmaningar i en föränderlig tid tror 60 procent av de svarande akademikerna att AI kommer effektivisera deras arbete, men samtidigt är två tredjedelar oroliga över AI-utvecklingen i stort.

En klar majoritet av de tillfrågade säger sig dessutom vara obekväma med att AI fattar beslut i frågor som rör rekrytering, lön och omplacering.

Trots att AI nu har slagit igenom på bred front säger 86 procent av de svarande att de inte fått någon utbildning på området, något som gör att Saco nu vill säkerställa tillgång till kompetensutveckling.

– AI påverkar arbetslivet i allt högre utsträckning och utvecklingen går allt fortare. Därför är det högst angeläget att vi som facklig organisation nu tittar närmare på akademikers syn på AI och hur deras arbetsliv påverkas, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar.