2017 kom en rapport från branschorganisationen IT&Telekomföretagen – som bytt namn till Techsverige – där man larmade om att det 2022 skulle saknas 70 000 fler som arbetar med it och andra digitala verksamheter. En beräkning som man fortsatt hålla fast vid och Sedan dess har siffran snurrat runt och kompetensbristen ses som en sanning.

Men analysföretaget Radar Group kommer nu med en kompetensrapport som ifrågasätter inte bara den siffran utan också hela bilden av en kompetenskris, det konstaterade vd:n Hans Werner som en del i sin årliga State of the nation-rapport inför 2024.

– Glädjande nog finns det just nu 67 700 på universitet och högskolor som studerar på it-utbildningar enligt tillgänglig data från Högskoleverket, säger han.

Stor rörlighet

Totalt sett jobbar det 315 000 i it-ekosystemet i Sverige i dag men rörligheten är stor. Bara under kvartal fyra så rör 16 procent av dem på sig och byter jobb – drygt 50 000. Och det är den rörligheten som behöver hanteras bättre anser Hans Werner.

– Det är en utmaning och när branschen ser rörligheten så läser de av den mot den sanning de tror finns – att det är en enorm kompetensbrist. Problemet är att när det ses som en sanning driver det löneutveckling, företag snor folk från varandra och överbjuder varandra. Det finns branscher som klarar hög rörlighet men it-branschen är ovan vid det så den har bundit ris åt egen rygg, säger han.

– Däremot saknas det digital kompetens inom olika yrkesgrupper – som exempelvis vården, bland tjänstemän och industriarbetare. Men det är en annan sak.

Det finns också några områden där Radar ser att kompetensen inte räcker till i dag – det handlar om säkerhet, kognitivitet och AI och arkitektur där man nu går från en teknisk till en informationsarkitektur.

Använda leverantörerna

Och för att göra rätt saker framåt måste cio:er också se till att bättre utnyttja den kompetens som finns hos leverantörerna.

– Vårt mantra är att man måste våga tänka annorlunda. Det innebär att man måste titta på kostnadsmassan på ett strukturerat sätt och då handlar det framför allt om att titta på processkostnaderna. Där har it en enorm påverkan på kostnadsmassan.

För att få hjälp att tänka annorlunda så är det viktigt att använda sig av de erfarenheter som konsulterna har och då måste man också styra om sina upphandlingar. Att i stället för att komma med en färdig spec göra som man gör i reklambranschen – vi har så här mycket pengar, det här vill vi göra, hur gör vi det.

– När leverantörerna kommer med förslag så tar man in det, lägger in det i en ny kravbild och gör en ny upphandling. Genom att gå från specifikation mot behov och inte tänka traditionellt vinner man mycket i effekt, säger Hans Werner.

Energi störst problem

I State of the nation-rapporten pekar Radar ut teknik, energi och kompetens som de tre saker som Sverige behöver hantera bättre än andra länder för att fortsätta att utvecklas som digital ekonomi.

Kompetensen är alltså inte problemet enligt analysföretaget och även när det gäller teknik så är man optimistisk.

– Nu finns en positiv samsyn mellan EU och USA kring att dela data och teknik så där kommer vi förmodligen att ha den tillgång vi behöver, säger Hans Werner.

Återstår energifrågan – och det är där det stora problemet ligger enligt rapporten där man skriver: ”Teknik kräver ström för att fungera. Ett digitalt samhälle kräver multipel tillväxt av energisystemen vilket i sin tur kräver tydlig energipolitik och en robust infrastruktur så investerat kapital inom energiområdet är säker på lång sikt. Här är vi redan idag illa ute och tvingas dessvärre konstatera att energiförsörjning längs Sveriges hela geografi begränsar etableringar, utbyggnad och förändring redan idag. Mest troligt är det energiområdet som kommer begränsa Sveriges möjligheter med den nya tekniken först.”

– Vår infrastruktur är otillräcklig och inte tillräckligt robust och vi saknar en långsiktig strategi. Så för att klara investeringar i digitalisering på sikt så måste vi klara energipolitiken. Datacenterutbyggnaden är orimlig – vi exporterar datakraft och det går inte hand i hand för att klara utbyggnaden av ren industri, säger Hans Werner.

Måste in i ledningen

Så hur ska cio:n navigera i allt detta? Bland det viktigaste är att se till att verkligen se till att på allvar bli en del av företagsledningen.

– När vi tittar på våra data ser vi att de sällan sitter med där samtidigt som it och teknik betyder allt framåt, Och för att kunna det måste man besitta inte bara operativ förmåga utan också strategisk.

Ett sätt att hamna där är att tydligt visa på ambitioner att vilja vara där.

– Då måste cio:er vara med i samma mba-program och samma nätverk som vd:ar och finanschefer och inte bara i sina egna, säger Hans Werner.

Läs också: Gartner: Bestäm din AI-ambition – ökad produktivitet eller total gamechanger?