Microsoft har skickat in en ansökan om en AI-baserad terapi-app, rapporterar MSPoweruser. AI-appen har formen av en chattbot och ska kunna hantera både text och bild.

Appen är inte tänkt för nödsituationer men ska kunna ge känslomässigt stöd och analysera en användarens känslor. Den ska även kunna lagra information om användaren för att på så vis kunna bygga en bättre uppfattning om deras liv och en förståelse för deras inre värld.

Det ska också vara möjligt att genomföra psykologiska test genom appen som sedan utvärderas av en algoritm som tagits fram med hjälp av psykologer och andra experter inom psykologi.

Värt att nämna i sammanhanget är att bara för att ett företaget ansökt om ett patent så är det ingen garanti för att en produkt relaterat till patentet kommer att släppas.

Läs också: Många svenska akademiker känner oro inför AI-utvecklingen