Trots att unga svenskar mellan 16 och 34 år uppger att de är bekanta med de vanligaste verktygen inom generativ AI – som Chat GPT, Dall-E och Google Bard. Men det betyder inte att de är några flitiga användare.

78 procent av de unga använder varken generativ AI privat eller i jobbet och det beror framför allt på att de inte ser något syfte med tekniken, det uppger 46 procent. 21 procent vet inte hur man använder generativ AI, 12 procent oroar sig för sin integritet och 11 procent tycker inte tekniken är tillförlitlig ännu, enligt en ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av webbhotellspecialisten Strato och där 1 192 personer i åldern 16–65 år deltagit.

En dryg femtedel av de yngre, 22 procent uppger att de använder generativ AI till vardags och då handlar det för de flesta om någon gång i veckan och framför allt för att inspireras och få nya idéer. Det är dock mer än svenskarna i stort – i alla åldersgrupper totalt uppger 15 procent att de använder generativ AI i dag.

De unga är heller inte särskilt upphetsade över den nya tekniken. 43 procent har en neutral inställning till generativ AI medan 31 procent, i huvudsak ser risker med tekniken. Ändå är de mer entusiastiska än de äldre – bara 18 procent i åldern 50-65 år ser möjligheter med generativ AI medan 27 procent av de yngre gör det.