Chipptillverkaren Nvidia arbetar enligt uppgift med att producera tre nya grafikprocessorer (GPU) för försäljning i Kina för att kringgå de nya exportrestriktionerna som införts av Biden-administrationen.

De nya chipoen - kallade H20, L20 och L2 - kan börja säljas i Kina från den 16 november efter att de nya amerikanska restriktionerna träder i kraft, enligt lokala kinesiska medier som citerar källor i den industriella leveranskedjan som Nvidia har infört för att tillverka dessa nya GPU:er.

De nya GPU:erna kan hjälpa Nvidia att kringgå de nya restriktioner som den amerikanska regeringen har infört för att hindra Kinas tillgång till avancerad teknik, däribland en begränsning av den totala chipprestandan till 4 800 TPP och en prestandadensitet på 5,92.

Medan begränsningen av den totala chipprestandan blockerar försäljningen av kraftfulla GPU:er - som A100 och H100, som säljs i Kina som A800 och H800 med modifierad dubbelriktad bandbreddshastighet - fastställde Biden-administrationen tröskelvärdet för prestandadensiteten för ett chipp för att blockera kryphålet för kinesiska företag och organisationer som köper GPU:er med mindre prestanda och sätter ihop dem för att bygga upp kapacitet för AI-baserade arbetsbelastningar.

"Prestandadensitet är ett chipps totala prestanda dividerat med dess yta", skriver Semianalysis, ett research- och konsultföretag inom halvledarområdet, i ett blogginlägg.

Enligt de senaste exportrestriktionerna är alla chipp med en prestandadensitet på 5,92 eller högre belagda med ett absolut exportförbud. Företag måste ansöka om licens för chipp med prestandatätheter mellan 3,2 och 5,92.

Även om restriktionerna förbjuder användningen av Nvidias GPU:er, såsom H100 SXM, L40 S, L40 och A100 SXM, överskrider inte de nyligen planerade GPU:ernas totala prestanda (TPP) och prestandadensitet de fastställda gränserna, enligt en separat rapport från Semianalysis.

Rapporten anger den totala prestandan och prestandadensiteten för en 96GB H20 SXM GPU till 2 368 TPP respektive 2,9.

Semianalysis testade också Nvidias 46 GB L20 GPU och rapporterade att chippet presterade vid 1912 TPP och hade en prestandadensitet på 3,1.

En separat analys av Nvidias 24 GB L2 GPU visade en TPP på 1544 och en prestanda på 5,2, väl inom tröskelvärdet på 5,92.

Andra kretsar, som Intels Gaudi 2 och AMD:s MI250X tillsammans med MI300X, får inte heller säljas i Kina enligt Semianalysis rapport, vilket bara ger AMD:s MI250 en säker plats när det gäller total prestandakapacitet och prestandadensitet.

De nya amerikanska restriktionerna bygger på de äldre restriktioner som infördes förra året och som begränsade den sammanlagda dubbelriktade överföringshastigheten till 600 GB/s och den sammanlagda prestandakapaciteten till 4800 TPP.

Enligt analytiker från Semianalysis var de tidigare begränsningarna lätta att kringgå eftersom chipptillverkarna kunde sänka den sammanlagda bandbredden och samtidigt bibehålla nästan identisk prestanda i AI-applikationer.

"Detta är vad Nvidia gjorde med H800- och A800-modifieringarna av deras H100 och A100, som har levererats i hundratusentals enheter till Kina", skriver analytikerna i en rapport.

Kinesiska företag fortsätter dock att få tillgång till de begränsade chippen via marknaden i Hong Kong och Fastlandskina.

En undersökning som Reuters nyligen publicerade visade hur avancerade Nvidia GPU:er som A100 fortfarande kan köpas i Kina, om än till ett högre pris. 

Enligt de leverantörer som citeras i rapporten har kostnaden per GPU för A100 GPU nästan fördubblats till cirka 19 000 dollar utan garanti eller support i Kina.