Analysföretaget Gartner räknar med att investeringarna i det publika molnet globalt landar på 678,8 miljarder dollar, knappt 7 400 miljarder kronor, nästa år. I år ligger de enligt analysföretaget på 563,3 miljarder dollar, drygt 6 100 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 20 procent på ett år. Och ökningen gäller alla segment men allra mest växer infrastruktur som tjänst, iaas – 26,6 procent.

Gartneranalytikern Sid Nag säger i en kommentar att molntjänster blivit oumbärliga men att det inte betyder att molninnovationen kan stanna av eller sakta ner.

– Nu vänder det för molnleverantörerna eftersom det inte längre är molnmodellerna som styr affärsresultaten, utan snarare affärsresultaten som formar molnmodellerna.

Och han pekar specifikt ut generativ AI som något som driver på molntillväxten.

– Till exempel kommer organisationer som använder generativa AI-tjänster att vända sig till det offentliga molnet, med tanke på omfattningen av den infrastruktur som krävs, säger han och tillägger att för att kunna använda generativ AI effektivt kommer det att krävas att molnleverantörerna tar itu med icke-tekniska frågor som kostnader, ekonomi, suveränitet, integritet och hållbarhet.

Molninvesteringarna drivs också, enligt Gartner, av den ökade användningen av molnplattformar för industrin som hanterar branschrelevanta affärsresultat genom att kombinera mjukvara som tjänst, saas, plattform som tjänst, paas, och infrastruktur som en tjänst, iaas, får att skapa ett helt produkterbjudande med komponerbara funktioner.

– Användningen av generativ AI kommer också att stödja tillväxten inom molnplattformar för industrin, säger Sid Nag.

– Modeller för generativ AI som är tillämpliga i olika branschvertikaler kan kräva betydande anpassning, vilket påverkar skalbarhet och kostnadseffektivitet. Leverantörer av offentliga moln kan positionera sig som partners i det ansvarsfulla och skräddarsydda införandet av generativ AI genom att bygga vidare på samma metoder som tillämpas för industriella moln, suveräna moln och distribuerade moln.