Nu står det klart vilka sju bolag som tilldelas ramavtal i Kammarkollegiets upphandling ”Programvaror och tjänster — systemutveckling”. Ramavtalet omfattar statliga myndigheter samt ett antal regioner och kommuner och har enligt Kammarkollegiet ett beräknat värde på 2,6 miljarder kronor över de fyra år som ramavtalet gäller.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utveckling av kundanpassad programvara, förvaltning av programvara, app-utveckling, API-tjänster, programvaror för systemutveckling, samt relaterade konsultttjänster.

Redan i början av november blev det klart att sex bolag tecknat ramavtal, medan det sjunde dragit ut på tiden. De första sex är: Accenture, CAG Group, Chas Visual Management, Fujitsu Sweden, Nexer och Pulsen.

Det sjunde avtalet som nu också är klart visar sig ha gått till ett konsortium mellan B3 Consulting Group, Decerno, IT-Huset, Magello och Omegapoint.

Flera av leverantörerna har kommenterat affären i pressmeddelanden:

— Vi är jätteglada och stolta över att få möjligheten att bidra med vår kompetens de kommande åren, säger Viktoria Granqvist. Vi har framgångsrikt hjälpt offentlig sektor med konsultkompetens och lösningar inom digitalisering, automatisering, cybersäkerhet och e-tjänster. Nu kan denna kunskapsbas komma fler offentliga organisationer till del, vd Fujitsu Sverige.

— Att vi tilldelas detta viktiga rikstäckande ramavtal visar styrkan i CAG:s breda och djupa erbjudande inom tjänster till offentlig sektor. Vi är stolta över att bidra till långsiktig samhällsnytta och digital utveckling, säger Åsa Landén Ericsson, vd CAG Group AB

– B3 har lång och gedigen erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor och detta ramtal skapar stora möjligheter till nya affärer i hela det offentliga Sverige framåt. Vi är väldigt glada och stolta över att vi tilldelas detta ramavtal tillsammans med våra branschkollegor i konsortiet och vi ser fram emot möjligheten att få stötta den offentliga sektorn på fortsatta digitaliseringsresan, säger Martin Stenström, affärsområdeschef på B3.