Säkerhetsforskare på Google har upptäckt en allvarlig sårbarhet i Intels processorer som fått beteckningen CVE-2023-23583, men som för enkelhets skull kallas för Reptar.

Enligt Ars Technica kan sårbarheten bland annat leda till systemkrascher, något som kan ske även om man använder sig av virtuella maskiner.

Det finns även en risk för att hackare ska utnyttja sårbarheten för att köra skadlig kod, men det bör påpekas att det än så länge inte finns några belägg för att så har skett.

Lyckligtvis har Intel tagit fram ny mikrokod som åtgärdar sårbarheten i nyare processorer. En lista över vilka det rör sig om finns på Intels supportsidor.