Det var en viss anspänning helgen den 14-15 oktober när Försäkringskassan flyttade in 77 delsystem – bland dem alla förmånssystem – i en ny containerbaserad plattform medger cio:n Peter Haglind.

– Även om man testat mycket innan så finns det delmängder man inte kan testa och kopplingar mellan dem. Och då testade vi ändå hudratusentals kopplingar innan vi gick skarpt, säger han.

Totalt arbetade runt 90 personer på it-avdelningen och 80 handläggare under migreringshelgen. Handläggarna verifierade att funktionerna fungerade vartefter systemen flyttades.

Gick bra

Och resultatet blev lättnad – det gick på det stora hela väldigt bra.

– Hade det gått åt pipsvängen hade vi legat nere på måndagen, men det gick rentav bättre än förväntat. Vår krisorganisation, där jag själv också ingår, var förberedd för olika scenarior men den behövde aldrig aktiveras.

Med det sagt är en migrering en migrering och visst uppstod det mindre buggar och några uppdateringar har krävts.

– Vi beskriver det internt som ett hjärt- och lungbyte i it-infrastrukturen och då kan man väl säga att det var några spikar i EKG:et de närmaste dagarna efter. Men inget har behövt backas tillbaka, säger Peter Haglind.

Migreringen är den största sedan myndigheten lämnade stordatormiljön för snart 15 år sedan. Då kostade det totalt runt 300 miljoner kronor – denna gång beräknas kostnaden bli mindre än en tredjedel av det, runt 90 miljoner kronor.

– Det är vad vi räknar med men det är inte uträknat till sista kronan ännu.

Billigare och säkrare

Och fördelarna med den nya plattformen är många enligt Peter Haglind. Driften blir billigare och säkerheten ökar i och med att det blir lättare att isolera delar av systemet eftersom det är indelat i mikrotjänster.

Dessutom blir flexibiliteten större och möjligheterna att leverera nytt ökar.

– Tidigare har det nästan varit ett demokratiproblem att när det kommit en politisk reform så har vi inte kunnat anpassa systemen direkt – vi har behövt svara sådant som att det tar fyra år och kostar 400 miljoner att få det på plats. Nu lämnar vi det scenariot och kommer att kunna leverera snabbare och det gör förutsättningarna bättre för stora förändringar, säger Peter Haglind.

De större projekt som blir först ut att till fullo hanteras i den nya plattformen är ett nytt stöd för sjukförsäkringen och något längre fram ett för tandvårdsförsäkringen.

Den nya miljön underlättar också arbetet med AI framåt.

– Där har vi faktiskt en del lösningar redan nu som varit i operativ drift sedan ett par år tillbaka, det handlar om sådant som att sammanfatta och lyfta fram information i medicinska underlag exempelvis, Men även där blir det lättare i den nya infrastrukturen.

Öppen källkod 

Peter Haglind poängterar särskilt att hjärtat i den nya containermilljön i form av transaktionsmotorn Casual är egenutvecklad och bygger på öppen källkod.

– Det är en stor vinst att de som har utvecklat den sitter hos oss här på Försäkringskassan. Djupare kunskap om den än så går inte att få. Och med öppen källkod finns den också att tillgå för andra myndigheter som är intresserade – åtminstone en är det redan, säger han.

– Det stämmer väl med vår strategi att nyttja öppen källkod och att vi som är stora kan hjälpa andra inom staten.

Även de myndigheter som låter Försäkringskassan sköta sin it-drift – det så kallade statliga molnet som går under namnet Samordnad säker it-drift – kan ta del av flexibiliteten i den nya miljön. Vilka tjänster de kan ta del av beror lite på vad de använder sig av redan i dag.

Andra miljöer kvar

Trots att migrationen omfattar de flesta – och de viktigaste – systemen på myndigheten så finns det fortfarande kvar en del andra miljöer.

– Vi har fortfarande en stor andel cobolkod och delsystem som inte lyfts in i containermiljön just nu. De ligger kvar i vår traditionella miljö med virtuella maskiner.

På sikt rör sig dock även dessa mot den nya miljön.

– Det vi har gjort nu är kanske inte det första steget, vi har hållit på att förändra it-miljön i ett antal år, men det är det största. Och de kommande stegen kommer att vara mindre nu, säger Peter Haglind.

Läs också: Så arbetar fyra cio:er med generativ AI – ”nästa stora tekniksprång”