En ny studie genomförd av forskare från Australien, Storbritannien och Nederländerna visar på att AI-genererade bilder av vita personer uppfattas som mer trovärdiga än fotografier av verkliga vita personer, rapporterar The Guardian.

Studien ska ha haft 124 deltagare som fick avgöra om en bild var AI-genererad eller verklig. De fick därefter bedömma hur säkra de var på sitt svar på en 100-gradig skala. Deltagarna ska i 66 procent av fallen klassat AI-bilderna som verkliga medan de verkliga bilderna klassades som verkliga i 51 procent av fallen.

Studien visar samtidigt att AI-genererade bilder på personer med andra hudfärger än vit inte var lika övertygande, om än fortfarande lika övertygande som fotografier av dylika personer. Att resultatet var något sämre för andra hudfärger spårar forskarna till att algoritmerna som genererar bilderna främst har träntas upp på bilder som föreställer vita människor.

Enligt forskarna tyder studiens resultat på att tekniken skulle kunna användas för identitetsstöld och bedrägerier. Den visar också att generativ AI har en märkbar partiskhet som kan leda till att vissa grupper i samhället särbehandlas.

Läs också: Strejken i Hollywood slut – skådespelare ska inte ersättas av AI-kopior