Att träna upp robotar att klara nya uppgifter kräver i dag manuell programmering och tar tid.

Men med AI- stöd kan inlärningen gå snabbare och robotarna kan också lära sig fler uppgifter – inte minst genom att de kan börja lära av varandra. Det visar en doktorsavhandling i datavetenskap vid Örebro universitet, Robot skill acquisition through prior-conditioned reinforcement learning.

– I de allra flesta fall lär sig roboten allt från grunden. Dessutom är de, inte minst inom tillverkningsindustrin, strikt programmerade till att klara en specifik uppgift. Robotar har många gånger svårt att lära sig nya saker, säger Quantao Yang, i ett pressmeddelande.

Och nu har han i sin avhandling undersökt om robotar kan klara mer än en uppgift med hjälp av AI där han kommit fram till att robotar kan lära sig nya färdigheter genom att använda sig av tidigare erfarenhet och också kan lära sig av en annan robot. Något som innebär att vi kan minska på tidsödande manuell programmering.

– Robotar kommer kunna lära upp nya robotar, precis som vi människor lär varandra. På så sätt kommer robotar kunna anpassa sig till olika miljöer och mer oväntade förändringar, de blir mer flexibla helt enkelt. Vilket i sin tur kommer göra tillverkningsindustrin mycket mer effektiv.

Quantao Yangs avhandling är den första inom forskningsprogrammet Wallenberg AI, autonomous systems and software program.