Striden om att ta position inom generativ AI får nu Amazon att dra ner på enheten som arbetar med röstassistenten Alexa för att föra över resurserna dit i stället, rapporterar AP.

”När vi fortsätter att uppfinna flyttar vi några av våra insatser för att bättre anpassa oss till våra affärsprioriteringar och vad vi vet är viktigast för kunderna – vilket inkluderar att maximera våra resurser och ansträngningar fokuserade på generativ AI,” skriver Daniel Rausch, som ansvarar för Alexa och Fire TV på Amazon.

Exakt hur många som blir av med jobbet är oklart men enligt Daniel Rausch handlar det om ”flera hundra”.