Under det senaste året har Facebooks moderbolag Meta genomfört stora nedskärningar, detta i syfte att öka lönsamheten för företaget.

Senaste nytt är att Responsible AI division (avdelningen för ansvarsfull AI) läggs ner, något som bland annat uppmärksammas av CNBC.

Majoriteten av de anställda flyttas över till avdelningen för generativ AI, medan en mindre grupp flyttas över till en annan avdelning som har hand om infrastrukturen.

Enligt en talesperson kommer Meta att fortsätta satsningen på ansvarsfull AI, detta även om det inte finns en särskild avdelning för ändamålet längre.