Konsultmarknaden sackar rejält sedan början av året. Under första kvartalet låg den genomsnittliga tillväxten på 15,1 procent och hälften av bolagen hade ökat sin omsättning.

Under det tredje kvartalet ligger medeltillväxten på 5,5 procent och motsvarande kvartal i fjol låg den på 19,3 procent. Det visar den sammanställning av konsultbolagen som Cinode i vanlig ordning har gjort.

Från att it-sektorn har agerat draglok möter man nu betydligt fler utmaningar enligt rapporten.

– Det är tvärbroms i inom vissa sektorer och det gäller särskilt it. Andra som försvar och cybersäkerhet går däremot bra, säger Mattias Loxi, en av Cinodes grundare.

tillväxt
Foto: CinodeTillväxt under tredje kvartalet i procent.
Marginaler
Foto: CinodeRörelsemarginal under tredje kvartalet i procent.

Sex av tio konsultbolag brottas med sämre marginaler, något som dock påverkas av att kvartalet haft en arbetsdag mindre än förra året. Medelmarginalen låg på 4,8 procent jämfört med 5,2 procent under samma kvartal förra året.

Samtidigt har många sett till att skära i sina kostnader och bara två bolag går med förlust.

– Det började nog gå trögare för något år sedan och det verkar som att många snabbt har dragit i handbromsen och kapat kostnader. Kanske också siktat in sig på områden som går bättre.

Ett tecken på att bolagen håller tillbaka på utgifter är också att förvärven sjunkit under kvartaket.

Men Mattias Loxi konstaterar att det ändå råder någon slags optimistisk grundton.

– Det är inget vi kan se i siffrorna men när vi pratar med människor i konsultbranschen så finns det en känsla av att vi kan ha nått botten nu och att det kommer att bli bättre.

Kanske är det också en delförklaring till att antalet medarbetare inte sjunkit på totalen även om vissa dragit ner.

– Delvis pågår väl rekytering och neddragningar samtidigt för att se till att ha rätt kompetens. Sedan var det nog många som drog för hårt i handbromsen under corona så nu vill man inte göra sig av med folk i onödan, säger Mattias Loxi.

Och även om det inte syns någon ljusning ännu så handlar det mest om att vänta ut räntetoppen anser han.

– Konsultbranschen kommer tillbaka, vi har stora behov av digitalisering och AI.