Den engelska ordboken Cambridge Dictionary har nu meddelat att årets ord för 2023 är "hallucinate". Detta till följd av den populariserade användningen av stora språkmodeller som Chat GPT och Bard samt insikten av vilka begränsningar dessa AI-verktyg har i dagsläget.

"Hallucinate" (eller "hallucinera" på svenska) syftar på när en artificiell intelligens, alltså ett datorsystem som liknar den mänskliga hjärnan och kan producera språk liknande en människas, hallucinerar och producerar felaktig information. Ofta på ett sätt som presenteras som trovärdigt och självsäkert.

"Generativ AI är ett kraftfullt verktyg men ett som vi fortfarande håller på att lära oss interagera med säkert och effektivt, vilket innebär att vi behöver vara medvetna både om dess potentiella styrkor såväl som dess aktuella svagheter", skriver Cambridge Dictonary.

Under 2023 har Cambridge Dictonary uppdaterats med 6 000 nya ord och betydelser. Bland dem har även ord som "prompt engineering", "Large language model" och "GenAI" koppling till AI-världen.

Läs också: Meta visar upp ny avancerad generativ AI för video och bild