Under det senaste året har AI blivit allt mer synligt i form av nya AI-verktyg som Chat GPT. Men svenskarna blir samtidigt mer skeptiska till AI och andelen som är positiva har nu nått en bottennotering visar en undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Insight Intelligence, Atea Sverige, Tietoevry, Linnéuniversitetet och Integritetsskyddsmyndigheten för sjätte året i rad. 1 000 personer mellan 16 och 75 år har deltagit.

För två år sedan var 54 procent av svenskarna positiva till hur AI påverkar dem som privatperson och det har nu sjunkit till 35 procent. Nästan lika många är negativa – 32 procent. Mest positiva till AI är unga män högutbildade och höginkomsttagare.

Undersökningen visar också att det inte längre är oron för att AI ska ta fel beslut som är störst. Nu har i stället fokus flyttat över till svårigheterna att skilja mellan falska och sanna nyheter, bilder och videor, något som 60 procent oroar sig över. Det är en ökning med 17 procent sedan förra året.

50 procent oroar sig över att AI skapar ett större digitalt utanförskap och 19 procent för att AI tar över våra jobb. Samtidigt anser över hälften att AI är positivt när det används inom vård och brottsbekämpning.