EU-kommissionen har utfärdat ett meddelande om invändningar mot Adobes föreslagna förvärv av det webbaserade designföretaget Figma för 20 miljarder dollar.

Meddelandet om invändningar är en del av en pågående undersökning som kommissionen inledde efter det att Adobe tillkännagav sin avsikt att köpa Figma, för att undersöka om affären skulle kunna påverka konkurrensen på marknaden för programvara för produktdesign om den genomfördes.

I sitt uttalande beskriver kommissionen ett antal farhågor kring affären, främst att förvärvet har potential att inte bara minska konkurrensen på marknaden för interaktiva produktdesignprogram, utan också för vektor- och rasterredigeringsverktyg.

Figma är den klara marknadsledaren för interaktiva produktdesignverktyg, och Adobe en av dess största konkurrenter, enligt kommissionen. ”Transaktionen kommer sannolikt att skapa en dominerande aktör genom att kombinera dessa marknadspositioner”, säger kommissionen.

Kommissionen lyfter fram problem med vektor- och rasterredigeringsverktyg och säger att Figma för närvarande ”utövar ett betydande begränsande inflytande på Adobes vektorredigeringsverktyg” men att Adobe genom att förvärva företaget skulle kunna eliminera Figma som en potentiell konkurrent.

Kommissionens slutliga beslut om affären väntas den 5 februari. Kommissionen meddelade att den inte hade några ytterligare kommentarer att göra i detta skede, utöver vad som publicerades i dess pressmeddelande.

”Att ett meddelande om invändningar sänds ut innebär inte att resultatet av undersökningen föregrips. Adobe har nu möjlighet att svara på kommissionens meddelande om invändningar, att ta del av kommissionens ärendeakt och att begära en muntlig utfrågning”, säger kommissionen.

Det är inte känt om Adobe redan har försökt åtgärda de problem som kommissionen har beskrivit. Europa är dock inte den enda jurisdiktion där affären har granskats.

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet ska också avsluta sin undersökning av fusionen i februari, medan flera nyhetsbyråer tidigare har rapporterat att det amerikanska justitiedepartementet förbereder sin egen antitruststämning för att blockera affären.