Följderna av avskedandet av Open AI:s medgrundare väcker oro för att företagets osäkra framtid kan komma att påverka framtiden för generativ AI-teknik i ett bredare perspektiv.

Hundratals Open AI-anställda – nästan hela företagets personal – undertecknade ett brev i måndags där de hotade att sluta och börja arbeta för Microsoft om inte alla i Open AI:s styrelse avgår och återutser medgrundaren Sam Altman till vd, enligt ett brev som cirkulerade på sociala medier.

”Era handlingar har gjort det uppenbart att ni är oförmögna att styra Open AI”, skrev de anställda.

”Vi kan inte arbeta för eller med personer som saknar kompetens, omdöme och omsorg om vårt uppdrag och våra anställda. Microsoft har försäkrat oss om att det finns tjänster för alla Open AI-anställda.”

Dessa tjänster skulle vara inom Microsofts nya avancerade AI-labb som är tänkt att ledas av Altman och Greg Brockman, Open AI:s tidigare ordförande och styrelseledamot som avgick efter att Altman sparkats.

Om Open AI skulle implodera på grund av den interna röran, som fortfarande inte har förklarats fullt ut, säger branschexperter att det inte skulle påverka AI-utvecklingen märkbart.

– Katten är ute ur säcken, folk vet vad dessa modeller kan göra och har recepten för att göra det, säger Braden Hancock, teknikchef och medgrundare av Snorkel AI, en startup som hjälper företag att utveckla stora språkmodeller för domänspecifik användning.

– Open AI lyckades med produktmarknadsföringen och leveransen, men kärntekniken används samtidigt av minst ett dussin välfinansierade och välbemannade stora techbolag, för att inte tala om forskningslaboratorier och hundratals AI-startups. De hade en fördel när de var först, men generativ AI är här för att stanna, oavsett vem som är längst fram i maratonloppet vid en viss tidpunkt.

För företag som nu använder eller överväger generativ AI-plattformar är Hancocks råd att bygga sina AI-strategier på ett ansvarsfullt sätt, vilket inkluderar att inte förlita sig alltför mycket på en enskild leverantör.

– Precis som multi-cloud har varit en viktig del av riskhanteringen för företag i flera år, bör multi-LLM också vara det framöver, säger han.

Enligt Jack Gold, chefsanalytiker på J. Gold Associates, är AI-världen just nu rena vilda västern. Och med Open AI:s ledarskapsförändring blev det bara ännu vildare.

– Du har två skapare, drivande grundare och ledande krafter inom Open AI som nu anställs av Microsoft, som i dag är en investerare. Men i framtiden kommer Microsoft att bli en direkt konkurrent. Att låta dem driva det avancerade AI-labbet på Microsoft ger dem möjlighet att återskapa och överträffa vad Open AI har gjort. Microsoft har enorma resurser som de kan använda, säger Gold.

Open AI:s styrelse består av fyra medlemmar (utöver Brockman): Adam D'Angelo, nuvarande vd för Quora, Tasha McCauley, adjungerad senior management scientist vid Rand Corporation, Helen Toner, strategichef för Georgetowns Center for Security and Emerging Technology, och Ilya Sutskever, en av företagets tre grundare och dess chefsforskare.

Sutskever undertecknade också medarbetarnas brev där han hotade att gå till Microsoft om styrelseledamöterna inte avgår. Han twittrade också: ”Jag ångrar djupt mitt deltagande i styrelsens agerande. Jag hade aldrig för avsikt att skada Open AI. Jag älskar allt vi har byggt tillsammans och jag kommer att göra allt jag kan för att återförena företaget.”

Avivah Litan, analytiker på Gartner, säger att konflikten inom Open AI illustrerar behovet av global reglering för trygg och säker AI.

– Vår framtida säkerhet bör inte vara beroende av nyckfulla infall från individer som leder AI-företag mot artificiell allmän intelligens, säger Litan med hänvisning till vägen mot ”singulariteten” - när AI inte längre kommer att behöva mänsklig kontroll.

President Joe Bidens senaste verkställande order, som införde vissa skyddsräcken kring AI för federala myndigheter, utgör en bra start mot meningsfull materiell reglering, men den måste gå längre, säger Litan.

– Turbulensen kring Open AI bör fungera som en väckarklocka för det brådskande behovet av åtgärder och ledarskap, säger hon.

Cliff Jurkiewicz, vice vd för global strategi på AI-baserade rekryteringstjänsten Phenom, säger att Chat GPT och andra generativ AI-verktyg, till skillnad från tidigare disruptiva tekniker, gör att innovation kan ske i en betydligt snabbare takt. Han tror att det som nu utspelar sig offentligt är Open AI:s ledares kamp för att hålla jämna steg med den nya snabbare takten och samtidigt upprätthålla stabilitet och förtroende i sitt beslutsfattande.

Open AI:s styrelse, säger han, tog ”fail fast”-metoden för innovation och tillämpade den på att driva ett företag.

– Det här är inte innovation. Det här är kaos. Att tjäna pengar på tekniken var inte i linje med styrelsens uppdrag och värderingar. Vi lever i en kapitalistisk värld. Organisationer kan vara lönsamma och etiska på samma gång. Att offentligt visa en hög etisk standard när det gäller användningen av artificiell intelligens kommer att bli det nya måttet på en pålitlig organisation – en organisation som sätter människan i första rummet.

Som nystartat företag är OpenAI nästan helt beroende av riskkapitalinvesterare, och riskkapitalinvesterare, påpekar Jack Gold, är ofta otåliga och vill ha en snabb avkastning på sina investeringar. Det, menar han, kan ha lett till att Altman fick sparken.

Luis Ceze, vd för AI-modellplattformen OctoML och professor vid University of Washington samt riskkapitalist på Madrona Ventures, säger att även andra startups kan drabbas av turbulensen på Open AI, men att det finns utvägar.

– Även om det säkert finns AI-startups som drabbas på förhand, är Open AI inte de enda i stan. Till exempel erbjuder öppen källkod i dag en mängd olika modeller för företag att diversifiera sin verksamhet. Genom att göra det kan dessa startups snabbt svänga och minimera risken.

Ceze säger att det finns en potentiellt ”stor uppsida” med röran på Open AI eftersom många open source-modeller redan överträffar GPT 4 när det gäller pris, prestanda och hastighet. De har bara ännu inte fått erkännande, menar han.