Undersökningen baseras på 40 000 konsultationer hos landstingsägda Infomedicas nättjänst Fråga doktorn, numera sjukvardsradgivningen.se.

Enligt undersökningen används Fråga doktorn främst för en första bedömning av ett medicinskt problem, för att få ytterligare information under pågående behandling eller för att få en "second opinion".

De vanligaste skälen för att vända sig till Fråga doktorn är enkelheten, anonymiteten, att doktorer i vården är stressade, tidsbrist, eller att väntetiden inom vården upplevs som alltför lång. Flera uppger att de vänt sig till en doktor på nätet eftersom de var besvikna efter läkarbesök där de upplevt kommunikationsproblem.

Undersökningen är gjord av läkaren Göran Umefjord. Han föreslår nu att läkare, vårdpersonal och studerande erbjuds utbildning inom internetbaserade hälsotjänster för att möta en ökad efterfrågan. Dessutom bör etiska riktlinjer upprättas