Det var vid ett utskick av fakturor under förra veckan som något gick fel och samtalsuppgifter skickades till fel kunder. Drygt 18 000 kunder kan vara drabbade, antingen genom att deras samtalsuppgifter skickats till en annan kund, eller genom att de själva fått ta del av någon annans listor.

– Vi ser ytterst allvarligt på det hela, säger Ralph Arnestig, chef för Telias kundrelationer till Computer Sweden.

Felet har uppstått hos en av telejättens underleverantörer, ett företag som Telia har mycket goda erfarenheter av sedan tidigare.

– Jag vill idag inte lämna ut vilken underleverantören är. Vi tar själva hela ansvaret, säger han.

Telia skickar årligen ut 30 miljoner fakturor, och detta är första gången ett fel att detta slag inträffar, enligt Ralph Arnestig.

En ny samtalsspecifikation har skickats till de kunder som kan ha fått någon annans uppgifter, tillsammans med ett brev där kunden uppmanas förstöra listor som rör någon annan¨s samtal.

På måndagen anmälde Telia själv händelsen till Post- och telestyrelsen, PTS.

– Vi kommer inom kort gå ut med en förfrågan till Telia för att utreda vad som har hänt, säger Helen Lindqvist, enhetschef på avdelningen för nätsäkerhet på PTS.

Det felaktiga utskicket av samtalsinformation kan strida mot bestämmelser om tystnadsplikt och vara ett brott mot lagen om elektronisk kommunikation.

Enligt Helen Lindqvist är anmälningar av detta slag ovanliga.

– Men när det dyker upp kan det vara allvarligt. Tystnadsplikterna är väldigt viktiga bestämmelser för kunderna.

Kunder som tror sig vara drabbade av felet uppmanas kontakta Telia. Ralph Arnestig säger att företaget kommer ha en "generös inställning" till de drabbade, men vill inte ge några löften om ersättning.