– Jag tror det blir bra tryck, säger vd Mattias Grafström.
Rådgivningsbyrån har startats bland annat som ett svar på den kritik före detta konsumentministern Ann-Christin Nykvist riktat mot telebranschen. Hon hävdade att kunderna inte har tillilt till telemarknaden, mycket tack vare oseriösa företag i branschen. Speciella byråer till hjälp för konsumenterna finns sedan tidigare inom försäkrings- finans och elbranscherna och en liknande byrå för tele- och internetbranschen föreslogs som ett sätt att stärka konsumenternas förtroende. Med den nya byrån hoppas branschen också att slippa skärpt lagstiftning.

Efter vissa förseningar öppnas imorgon telebyrån och dess webbsajt på www.ktib.se. Där finns både information om tele- och internetbranschen och information om konsumenträttigheter. Byrån ska också kunna medla i mindre tvister mellan konsumenter och företag.
– Det vi kan göra som inte myndigheterna kan är att hjälpa enskilda konsumenter. Vi hjälper till att ta fram argument de kan framföra till företagen, och hjälper inte det kan vi själva kontakta operatören, säger Mattias Grafström.

KTIB finansieras av tele- och bredbandsoperatörerna och har sex anställda, varav fyra jurister. Mattias Grafström tror och hoppas att byrån ska uppskattas av både konsumenter och branschen.
– Det här är något som alla ska kunna dra nytta av, säger Mattias Grafström.