Telia har långt gånga planer på en telefonitjänst som kombinerar möjligheterna i ett ip-telefoninät och det mobila nätet. Så länge kunden är hemma gäller ip-telefonin och när han är på språng kopplas han automatiskt över till det mobila nätet.

Telia ska under året att testa tekniken i Danmark. Därefter fattar operatören beslutet om den ska gå vidare med en lansering på bred front i Danmark under 2006. Lanseringen på övriga marknader sker sedan beroende på tillgång på terminaler och hur marknaden i övrigt ser ut, enligt bolaget.

Standarden som används heter uma, unilicensed mobile access. Den gör det möjligt för en trådlös telefon att kommunicera via Bluetooth eller wlan.