EU-gruppen Radio Spectrum Committee, RSC, med alla EU-länder som medlemmar, efterlyser ett praktiskt förslag som öppnar för snabb expansion för mobil-tv.

– Jag tror att mobil-tv-nät baserade på standarden dvb-h kommer i drift redan 2008, säger Carl Jeding,
näringsdepartementet, som representerar Sverige i RSC.
EU-kommissionen föreslog den 20 september en snabb harmoniering för mobil-tv av ”L-bandet”, 1 452–1 479 MHz, avsett för 47 länder i Europa. RSC tillstyrkte förslaget och med 25 regeringar bakom detta beslut så är nu verkligen bollen i rullning.

Upp till 100 kanaler

Tidigare i år beslöt EU att snarast öppna dörren för mobil-tv i stor skala. Det handlar om att det i varje land blir tekniskt möjligt att erbjuda ett brett utbud av 30 till 100 tv-kanaler till mobiltelefoner.

Problemet är att hitta lediga radiofrekvenser som länderna vill och kan upplåta. En het diskussion har pågått i ett antal månader. Nu har EU-länderna uppenbarligen bestämt sig.

– L-bandet finns tillgängligt för mobil-tv i nästan hela Europa. Därför är L-bandet det bästa alternativet om mobil-tv ska införas på ett harmonierat sätt i Europa. Finland och Ryssland är två av de få länder som har problem med att tillgång till L-bandet för mobil-tv, säger Carl Jeding.

– Storbritannien planerar redan våren 2007 genomföra en licensauktion. De nätoperatörer som köper tillstånd får rätt att välja vilka tjänster de vill erbjuda och även vilken nätteknik som ska nyttjas. Storbritannien har redan beslutat sig om detta. Sverige kan göra likadant, säger han.

Svårt få loss frekvenser
I tunga EU-länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har det varit svårt att få loss andra frekvenser än L-bandet, enligt flera källor.

EU-beslutet innebär att varje medlemsland kan få tillgång till en eller i bästa fall två 8 MHz-kanaler.
Harmonieringen innebär att störningsregler utarbetas så att sändningar i ett land inte stör ett annat land.

Via en 8 MHz-kanal är det möjligt att sända 30 till 50 mobil-tv-kanaler, beroende på önskad bildkvalitet.

Stor mobil-tv-marknad
Beslutet innebär att en mycket stor marknad skapas för mobil-tv.

Samma nät och mobiltelefoner kan på sikt nyttjas i hela 47 länder, EU-länderna och hela östeuropa inklusive Ryssland. Frekvensharmonieringen ska utföras av organisationen Cept som organiserar frekvensmyndigheter i 47 medlemsländer.

– EU-initiativet är positivt. Teracom har startat mobil-tv-projekt. Det är viktigt med en massmarknad för mobil-tv-terminaler, säger Lennart Ivarsson, talesman på Teracom.

Välkomnar beslutet

Även Teliasonera välkomnar beslutet.
– En harmoniering är alltid bra för branschen, både operatörer, leverantörer och slutanvändare. Vi tycker det är viktigt med teknik-och tjänsteneutralitet i de frekvensband som diskuteras, säger Charlotte Züger, pressansvarig Teliasonera.

Fakta

Europas tv-industri har utvecklat mobil-tv-standarden digital video broadcasting handheld, dvb-h, och den är skräddarsydd för broadcasting, rundradiosändning. Samma tv-kanal sänds hela tiden till alla mottagare – traditionell tv-sändning helt enkelt.

Det finns även konkurrerande alternativ. Telekomindustrin har utvecklat mobil-tv-system, framför allt inriktade på beställtjänster, video-on-demand, där användaren individuellt beställer fram önskat tv-program.