Skatteavdraget för hem-pc tas som väntat bort vid årsskiftet. Det bekräftas av regeringens budgetproposition som presenterades idag. Istället ska samtliga lånedatorer förmånsbeskattas - även de datorer som redan finns ute på marknaden.

Detta gäller även avtal som ingåtts före årsskiftet och oavsett om ett så kallat bruttolöneavdrag avtalats eller inte. Det innebär att alla som redan tecknat ett hem-pc-avtal nu måste betala förmånsskatt för sin lånedator.

Skillnaden mellan lånedatorerna är stor vad gäller prestanda, utrustning och tillbehör. Därför sätter regeringen ett fast värde av förmånen om 2 400 kronor per år. Förmånsbeskattningen av hem-pc kommer att ge staten 1, 48 miljarder kronor i skatteintäkter nästa år, enligt regeringens beräkningar.

Regeringen skriver i budgetpropositionen att lånedatorprogrammen har inneburit en omfattande överflyttning av kostnaderna från arbetsgivarna till den offentliga sektorn. Vidare skriver man att den senaste tidens utveckling mot multimediadatorer påverkar valen av lånedatorer vilket dels medför allt svårare avgränsningsproblem, dels talar för att reglernas bidrag till att uppfylla det ursprungliga syftet med lagstiftningen är begränsat. Dessutom gäller skattefriheten för många som redan har dator eller som skulle ha köpt dator själva utan någon skattefrihet.

De nya reglerna gäller från 1 januari 2007. Slopandet av hem-pc-avdraget är en del av finansieringen av regeringens nya jobbskatteavdrag.