– Nu är det nog många som pustar ut, säger Peter Dahlström, projektledare för Länssamverkan Bredband som medverkar i fördelningen av statens bredbandsstöd.

Tidigare har kommunerna varit tvungna att vara klara med sin utbyggnad redan nu till årsskiftet för att kunna kvittera ut det stöd för bredbandsutbyggnade som staten lovat ut. Nu får de alltså respit i och med att stödet förlängs med ett år.

Många kommuner har varit försenade av olika orsaker – förra regeringen frös stödet ett tag vilket gjorde ett hack i planerna, upphandlingar har överklagats och vissa projekt har misslyckats och har fått tas om från början.

– Trots det har alla arbetat mot att bli klara och nu tror jag att en del kan lugna ner sig lite och i vissa fall boota om sina projekt så att de bättre utnyttjar tiden som är kvar, säger Peter Dahström.
Leif Thorén som ansvarar för de statliga bredbandspengarna i Västra Götalandsregionen blir lättad när han hör att regeringen förlängt stödet ett år.

– Det tycker jag låter väldigt bra. Eftersom överklaganden försenade vår gemensamma regionupphandling har vi inte kunnat dela ut pengar förrän strax före sommaren och många kommuner har ringt mig och varit väldigt oroliga över hur de ska hinna, säger han.

Även möjligheten för privatpersoner och juridiska personer att få skattereduktion för bredbandsanslutning förlängs med ett år. Hittills har 20 000 ansökningar beviljats och 110, 5 miljoner kronor av de avsatta 1,1 miljarderna har gått åt, så ännu finns det mycket kvar i den potten.

– Vi vill ju ha en omfördelning där 800 miljoner av det stödet förts över till kommunerna. Men den här förlängningen ger den nya regeringen möjlighet att utvärdera och fundera långsiktigt över de här frågorna och sedan komma med nya förslag till 2008, säger Peter Dahlström.