– Propositionen ger en tydligare bild av hur it i förvaltningen ska ses som en aktör för tillväxt, Lena Jönsson, generaldirektör på Verva, verket för förvaltningsutveckling.

– Att statsförvaltningen har fått en egen bilaga visar att man anser att det är ett viktigt område, säger hon.

Regeringen vill också kartlägga de it-investeringar som gjorts för att de ska kunna komma andra förvaltningar till del och på så sätt bli mer kostnadseffektiva.

– Det här är en tydlig inriktning vilket håll man vill gå åt och vi på Verva har också till uppgift att främja samarbetet mellan stat och kommuner och landsting. Det finns en skrivning om att e-förvaltningen ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad, säger Lena Jönsson.

Satsning på e-legitimation
Hon är också mycket nöjd med att regeringen skjutit till ytterligare pengar för att få fart på e-legitimationerna. I våras fick Verva 12 miljoner till det arbetet och nästa år har regeringen budgeterat för ytterligare 13 miljoner. Dessutom föreslås 11 miljoner skjutas till 2008.