Jag har suttit i flera processer där ett företag eller en myndighet behöver över ett år på sig att fatta ett beslut som alla inblandade parter vet att de desperat behöver.

Vad man än diskuterar måste man ta up med alla medlemmar i stora styrgrupper. Inte ens då är det säkert att man fattar beslut.

Konsensus är en bidragande orsak till de svenska företagens framgångar här i Sverige och utomlands.

När väl konsensus uppnåtts arbetar alla i samma riktning och ser till att implementera de beslut som fattats.
Det betyder också att konflikter kan undvikas genom att chefer inte regelmässigt kör över alla inblandade med sina egna beslut.

Men samtidigt ska man ha i åtanke att flera av de största och mest framgångsrika svenska företagen byggts upp av enskilda starka entreprenörer som inte sprang runt och sökte omgivningens samtycke och godkännande innan besluten fattades.

Nya svenska framgångsföretag bygger sällan på kommittéarbete utan på starka och bestämda entreprenörer.

I vår verksamhet, som i grund och botten handlar om att effektivisera företags användning av it-stöd och processer med hjälp av till exempel Itil, sitter vi ofta i stora arbetsgrupper.

I dem ingår representanter från många avdelningar på företagen. Alla är överens om att något måste göras – och det nu.

Ändå bollas besluten runt som heta potatisar och ingen vågar drämma näven i bordet och fatta det nödvändiga beslutet.
I stället tassas det runt i ullstrumporna medan gruppen långsamt närmar sig någon form av konsensus. Under tiden lider verksamheten.

Lätta upp konsensusmodellen, lita på människor och öka tempot!

Pål Bakken
vd, Syscom Sverige